PRIVACYVERKLARING

1. ALGEMENE INFORMATIE

Adres:

Gelderland Academie

Markt 11

6811 CG Arnhem

E-mail:

info@gelderlandacademie.nl

Telefoonnummer:

+31 (0)26 359 9018

Cookies beheren

2. COOKIES

Deze paragraaf is van toepassing op:

raadvoor2022.nl

raadvoor2026.nl

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij het bezoeken van pagina’s op onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van Google. Wij gebruiken Google Analytics en Google Search Console om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Vimeo

Op onze website maken wij gebruik van video’s die via een Vimeo-plugin worden afgespeeld. Om het afspelen mogelijk te maken en het aantal afspeelmomenten van onze Vimeo-account te peilen, worden cookies gebruikt.

Youtube

Op onze website maken wij gebruik van video’s die via een Youtube-plugin worden afgespeeld. Om het afspelen mogelijk te maken en het aantal afspeelmomenten te peilen, worden cookies gebruikt.

WordPress

Onze website zijn gebouwd met behulp van WordPress. Voor de werking van onze website is het nodig enkele functionele cookies te plaatsen. Zonder deze cookies kan het zijn dat de website niet goed wordt getoond.

MailChimp

In onze website zit een MailChimp-aanmeldformulier verwerkt. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief en akkoord gaat met de privacyverklaring, worden uw gegevens verzonden naar een MailChimp-server. We gebruiken deze gegevens om u eens per kwartaal een update te sturen. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld, of aan derden beschikbaar gesteld.

 

3. VASTLEGGING PERSOONSGEGEVENS

Wij leggen persoonsgegevens vast in:

Google Gsuite Contacts
We slaan NAW (bedrijfs)gegevens, e-mailadressen en namen van contactpersonen op, om klanten en prospects te kunnen bellen of mailen als dat nodig is. We bewaren deze gegevens totdat de desbetreffende partij aangeeft dat ze verwijderd moeten worden.

Google Drive
In diverse documenten, zoals voorstellen en offertes worden NAW gegevens en e-mailadressen vastgelegd om klanten en prospect te kunnen bellen of mailen als dat nodig is. We bewaren deze gegevens totdat de desbetreffende partij aangeeft dat ze verwijderd moeten worden.

MailChimp
We leggen e-mailadressen vast in Mailchimp, zodat we onze relaties nieuwsbrieven kunnen sturen. We bewaren deze gegevens totdat de desbetreffende partij aangeeft dat ze verwijderd moeten worden.

Trello
We leggen klantnamen vast in Trello om onze projecten te kunnen managen. We bewaren deze gegevens zolang het desbetreffende project loopt, of totdat de desbetreffende partij aangeeft dat ze verwijderd moeten worden.

Social media (Twitter, Linkedin)
We gebruiken sociale netwerken en advertising tools van Twitter en Linkedin. Wij maken daarbij gebruik van de analytische tools van deze sociale netwerken om de effectiviteit en conversie van onze uitingen te kunnen meten. Wij slaan geen gegevens op voor retargeting. We hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met Twitter en Linkedin.

 

4. GEGEVENSMANAGEMENT

Toegang derden tot persoonlijke data
Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden. We zullen persoonlijke gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant in kwestie, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die gegevens van klanten verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af.

Toegang medewerkers tot persoonlijke data
Onze medewerkers en stagiairs hebben toegang tot de meeste van de gegevens die wij vastleggen. Zij tekenen een non-disclosure agreement, zodat vastgelegde gegevens enkel binnen de kaders van onze bedrijfsvoering worden gebruikt.

Inzage, rectificatie, wissen gegevens
Iedereen kan en mag contact met ons opnemen om zijn of haar gegevens te controleren, aan te laten passen en/of te laten verwijderen. Stuur een e-mail naar info@gelderlandacademie.nl met uw verzoek tot gegevensverwijdering. Dit volstaat om het proces in gang te zetten.

Bezwaar
Iedereen kan en mag contact met ons opnemen om bezwaar te maken tegen verwerking van zijn of haar gegevens. Een e-mail naar info@gelderlandacademie.nl volstaat om dit proces in gang te zetten.

Overdracht
Iedereen kan en mag contact met ons opnemen om zijn of haar gegevens over te dragen aan derden. Een e-mail naar info@gelderlandacademie.nl volstaat om dit proces in gang te zetten.

Intrekken toestemming
Iedereen kan en mag contact met ons opnemen om toestemming van de verwerking van zijn of haar gegevens in te trekken. Een e-mail naar info@gelderlandacademie.nl volstaat om dit proces in gang te zetten.

Klachten
Iedereen kan en mag een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als hij of zij vindt dat wij niet correct met zijn of haar gegevens omgaan. Kijk hier voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Bewaartermijn
Wij bewaren klantgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Anonieme gebruikersdata bewaren wij gedurende een periode van 14 maanden. Klantgegevens bewaren wij zolang een klantaccount actief is. Bij inactiviteit van de account langer dan een jaar, worden de gegevens gearchiveerd en bewaard voor tenminste 7 jaar (bewaartermijn boekhouding). Campagne content die door ons wordt ontwikkeld valt onder intellectueel eigendom en wordt voor onbepaalde tijd bewaard.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van klantgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn al onze werkstations, laptops en mobiele apparaten beveiligd en voorzien van toegangsbeperkende maatregelen. Datzelfde geldt voor alle accounts van online diensten die we gebruiken. Onze domeinen beschikken over actieve SSL-certificaten, waardoor verkeer naar en van onze website versleuteld is.

Vermoeden van misbruik melden
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons op via info@gelderlandacademie.nl