Deze website is een initiatief van Gelderland Academie en Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Laagdrempelige en vrij toegankelijke kennisdeling

Het is belangrijk dat leden van politieke partijen in de aanloop naar de raadsverkiezingen op een laagdrempelige manier te weten kunnen komen hoe, waar, wanneer en waarop de focus zou moeten liggen binnen de campagne. ‘Raad voor 2026’ brengt deze informatie uit verschillende bronnen samen en stelt dit gratis beschikbaar.

Gelderland Academie

De Gelderland Academie is een platform voor raadsleden, wethouders, burgemeesters, Statenleden, gedeputeerden en ambtenaren van gemeenten in Gelderland, en van de provincie Gelderland. Op dit platform kunnen zij praktijkgerichte kennis en ervaringen met elkaar delen. De Gelderland Academie organiseert daarnaast op verschillende momenten in het jaar kennis- en netwerkbijeenkomsten.

De Gelderland Academie is opgericht door de Provincie Gelderland en VNG Gelderland. De gezamenlijke missie is het helpen waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van het openbaar bestuur in Gelderland. Door de positie van lokale bestuurders en ambtenaren te versterken, zijn zij beter toegerust om hun taken goed uit te voeren.

Kennispunt Lokale Politieke Partijen

Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen biedt ondersteuning aan lokale politieke partijen, die geen gebruik kunnen maken van ondersteuning van een landelijke partij. De website bestaat uit basisinformatie en online modules voor het besturen van politieke verenigingen. Er worden verschillende onderwerpen behandeld, zoals oprichting, organisatie en campagne voeren. Ook is er een trainingsaanbod voor bestuursleden en vrijwilligers van lokale politieke partijen, en een forum dat lokale politieke partijen in de gelegenheid stelt om kennis en ervaring uit te wisselen.

Het kennispunt doet tevens dienst als wegwijzer voor volksvertegenwoordigers en bestuurders van lokale politieke partijen. Zij vinden er de weg naar opleidingsmogelijkheden, actuele dossiers en andere, relevante informatie. Bovendien kan de helpdesk van het Kennnispunt Lokale Politieke Partijen antwoord geven op specifieke vragen.

Bezoek de website:

Bezoek de website:

Kennispunt lokale politieke partijen