Module 2:

Hoe stel je een kandidatenlijst samen?

Op zoek naar het ‘dream team’

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is het belangrijk om ruim op tijd te beginnen met het scouten en werven van kandidaat-raadsleden. Zij moeten namelijk over de juiste kennis beschikken en waar nodig worden opgeleid. Ook is het goed om te kijken naar de diversiteit van het team. Want de kiezers willen zich straks herkennen in de kandidaten. Hoe pak je het werven van kandidaat-raadsleden aan? We geven je enkele handvatten en tips.

Navigeer naar:

Jongeren in de politiek
Tips voor samenstellen kandidatenlijst

Jong geleerd…

De toekomst ligt in handen van de volgende generatie. Daarom is het van belang om jongeren zo vroeg mogelijk te betrekken bij de lokale politiek. Hoe zorg je ervoor dat jongeren zich ten eerste interesseren voor gemeentepolitiek, en ten tweede specifiek belangstelling krijgen voor jouw partij? Als het om politiek gaat, lijkt de kloof tussen jong en oud in eerste instantie misschien groot. Vaak liggen de gezamenlijke belangen echter minder ver uit elkaar dan het lijkt. Het dichten van de kloof ligt vaak in de manier waarop de dialoog wordt gevoerd.

Gelijkwaardigheid is het sleutelbegrip. Luister naar wat jongeren belangrijk vinden en ontdek samen wat jouw partij hen te bieden heeft, maar ook andersom. Wat kunnen jongeren voor jouw partij betekenen? Zoek de dialoog op. Probeer niet zelf invulling te geven aan wat wel of niet goed zou zijn voor jongeren. Geef ze in plaats daarvan zélf een stem, én een podium. Op die manier ontstaat een prachtige voedingsbodem voor potentiële, partijgezinde kandidaat-raadsleden.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer

Julian van Blijderveen is raadslid binnen de Burense politiek. In deze gemeente is hij ook actief als voorzitter van de jongerenraad van de VVD. We hebben hem gevraagd om goede raad en slimme tips voor lokale politieke partijen, die graag meer jongeren in de gelederen zouden willen.

Een andere jonge politieke actieveling is Tom Nowee, voorzitter van Jong Gemeentebelang Nunspeet. Hij vertelt in dit artikel wat er voor nodig is om de dialoog tussen jongeren en jouw partij in een stroomversnelling te krijgen.

Veel Gelderse gemeenten hebben inmiddels een jongerenraad of zijn bezig er een op te richten. Er is een duidelijke behoefte, en het aantal politiek actieve jongeren neemt gestaag toe. Meer weten? Bekijk een paar recente voorbeelden:

Jongerenraad Buren moet luis in de pels worden (De Gelderlander, 4 november 2020)

Je kunt niet meer om de Jongerenraad van Ede heen (De Gelderlander, 16 juni 2019)

Er komt een Zutphense jongerenraad: “Jongeren worden te weinig vertegenwoordigd” (Lokaal Gelderland, 18 augustus 2020)

Website jongerenraad gemeente Neder-Betuwe

Website jongerenraad gemeente Barneveld

Tips voor het samenstellen van de kandidatenlijst

Het samenstellen van de kandidatenlijst is makkelijker gezegd dan gedaan. Met de onderstaande tips helpen we je graag op weg. Er staan handige, algemene tips tussen, maar ook concreet advies over verschillende procedures. Ook zijn er verschillende trainingen in de onderstaande lijst opgenomen, bijvoorbeeld over het maken van de juiste profielen, het zorgdragen voor diversiteit, en het scouten en werven van raadsleden.


Hoe interesseer je mensen voor de politiek?

Hoe vind je de juiste mensen om jouw partij te vertegenwoordigen in de gemeenteraad? Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen ontwikkelde de module ‘Scouten en werven van kandidaat-raadsleden’. Deze module bevat verschillende stappen die je kunt doorlopen. Daarnaast staan er praktische tips en voorbeelden in van hoe lokale partijen dit aanpakken. Voor landelijke partijen is de module natuurlijk ook een fijne inspiratiebron.

Bezoek de website


Kandidaatstellingsprocedure:

Het succes en de impact van jouw partij hangt grotendeels af van de personen die namens jouw partij in de gemeenteraad zitten. Maar hoe zorg je voor goede kandidaat-raadsleden? Waar moet je op letten tijdens het zoeken, en hoe bereid je de kandidaten voor op het raadslidmaatschap? Het Kennispunt Lokale Politieke Partijen heeft alle stappen in het kandidaatstellingsproces op een rijtje gezet, inclusief een tijdspad, handige links en downloads.

Bezoek de website

Online module ‘Opstellen Fractieprofiel’:

Het is belangrijk om te weten hoe de ideale fractie er voor jouw partij uitziet. Denk daarbij aan zaken als leeftijd, ervaring, geslacht, achtergrond, woonplaats, en alle andere variabelen die jouw partij belangrijk acht. In deze module van het Steunpunt Lokale Politieke Partijen, leer je een fractieprofiel op te stellen; een kernachtige beschrijving van kenmerken, kennis en vaardigheden waar jouw beoogde fractie over moet beschikken.

Bezoek de website

Online module ‘Profiel Raadslid’:

Het opstellen van een profiel voor de toekomstige raadsleden van jouw partij, is het startpunt van de zoektocht naar geschikte kandidaten. In deze module van het Steunpunt Lokale Politieke Partijen kun je aan de hand van een voorbeeld zien hoe je een sluitend profiel opstelt en welke procedure je daarbij kunt hanteren.

Bezoek de website

Online module ‘Profiel Wethouder’:

Pas na de gemeenteraadsverkiezingen worden wethouders benoemd, maar de zoektocht naar geschikte kandidaten begint natuurlijk ruim voor de verkiezingen. Deze module van het Steunpunt Lokale Politieke Partijen maakt inzichtelijk hoe je procesmatig tot een wethoudersprofiel komt, dat goed past bij jouw partij.

Bezoek de website

Online module ‘Meer Vrouwen in de Politiek’:

Als de politiek een afspiegeling moet zijn van de samenleving, dan nemen vrouwen helaas nog steeds een minder prominente plek in dan mannen. Deze module van het Steunpunt Lokale Politieke Partijen geeft tips uit de praktijk, waarmee je vrouwen mogelijk kunt interesseren om raadslid of wethouder te worden voor jouw politieke partij.

Bezoek de website

Training ‘Scouting en Werving Raadsleden’:

In deze training van het Steunpunt Lokale Politieke Partijen komen veel van de bovenstaande modules aan bod. Naast profilering, werving en scouting van aspirant-politici, wordt ook ingegaan op de voorbereiding en opleiding van de mensen op de kandidatenlijst. Er komt een planning van alle werkzaamheden aan bod, en er worden mogelijke activiteiten en trainingen aangestipt die je zelf kunt organiseren.

Bezoek de website

Cursus ‘Politiek Actief’ van ProDemos:

De cursus ‘Politiek Actief’ van ProDemos is geschikt voor mensen die overwegen politiek actief te worden, maar nog niet precies weten welke mogelijkheden er precies zijn. Daarmee is het een goed startpunt voor potentiële kandidaat-fractieleden. Deze cursus is ook geschikt voor mensen die willen weten hoe zij de lokale besluitvorming beter kunnen beïnvloeden.

Bezoek de website